Berekeningsprogramma

Op je loonbriefje kan je zien wat je krijgt voor de verplaatsingen. Zelf nagaan of alles juist werd berekend, is niet eenvoudig. Daarvoor kan je terecht bij je delegee of in je vakbondsafdeling. Breng wel je loonbriefjes mee en de gegevens over de plaatsen van tewerkstelling. Je kan het ook zelf berekenen met een eenvoudig berekeningsprogramma. Voer de adressen in (thuis, opstapplaats en werf) en het programma berekent de kilometers en het bedrag van de vergoedingen.

Opgelet : Dit programma is een tool om de berekening van de mobiliteits- en verplaatsingskosten te vergemakkelijken. Het heeft geen enkele juridische waarde. In geval van betwisting, is de routeplanner Google Maps van toepassing.

Instructies:

Download het programma hierbij.
Eenmaal het downloaden beëindigd is lanceer dan de excel file.

Meer informatie