Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of andere verplichtingen kan je op het werk afwezig blijven met behoud van loon. Op voorwaarde dat je jouw werkgever op voorhand op de hoogte brengt. Dit zijn de meest voorkomende redenen. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

REDEN VAN AFWEZIGHEID

DUUR VAN AFWEZIGHEID

Huwelijk van de werknemer.

Twee dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende*, van een (schoon)broer, (schoon)zus, kleinkind,…

Dag van huwelijk.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende* partner van de werknemer of van zijn of haar kind.

10 dagen. 3 dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. 7 dagen op te nemen in het jaar volgend op het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer.

Drie dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon, schoondochter die niet bij de werknemer inwoont.

Dag van begrafenis.

Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende*.

Dag van de gebeurtenis.

(*) Met “wettelijke samenwoning” wordt bedoeld de toestand van samenleven van twee personen die hierover een schriftelijke verklaring hebben afgelegd bij de schepen van de burgerlijke stand in de gemeente van hun woonplaats.