Klein verlet

In bepaalde gevallen kan je afwezig blijven met behoud van loon. Je moet de werkgever vooraf verwittigen of zo snel als mogelijk.

Huwelijk 2 dagen naar keuze
Huwelijk van een kind, een broer, … dag van huwelijk
Overlijden van de echtgenote 4 dagen
Overlijden van een kind, ouder,... 3 dagen
Overlijden van een broer die niet inwoont, …  dag van begrafenis
... ...