Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Je hebt recht op dezelfde vergoedingen als bij ziekte en ongeval, zie hiervoor.

Blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% of meer:

  • éénmalige vergoeding van € 800, aangevuld met € 650 per kind ten laste.

Dodelijk arbeidsongeval:

  • éénmalige vergoeding van € 6.350 aangevuld met een vergoeding van € 1000 per kind ten laste,
  • jaarlijkse vergoeding van € 1000 per kind ten laste.