Werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende dagvergoeding bovenop je werkloosheidsvergoeding gedurende 60 dagen per jaar (6-dagenweek). Zowel bij volledige en economische werkloosheid als bij weerverlet.

Bedrag : van 6,34 euro tot 10,85 euro per dag, volgens looncategorie.

Voorwaarde : in het bezit zijn van een rechthebbende legitimatiekaart (zie verder).

Vorstverlet : tijdens een erkende vorstperiode wordt de vergoeding niet afgetrokken van de 60 dagen. Later krijg je ook de ‘Bijzondere aanvullende vorstvergoeding’ (5,35 euro per dag).

Deze vergoeding moet je zelf aanvragen bij de werklozendienst van het ABVV