Werkloosheid

AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

Er bestaan 2 soorten vergoedingen die je bovenop je werkloosheidsvergoeding krijgt:

  1. Vorstverlet: in geval van tijdelijke werkloosheid gedurende een door Constructiv erkende periode van aanhoudende vorst of sneeuw. De toekenning is onbeperkt. Bij werkloosheid wegens weerverlet  zone van de bouwplaats. Bij werkloosheid wegens ander motief  zone van de woonplaats.
  2. Bouwvergoeding: bij volledige werkloosheidbij of bij tijdelijke werkloosheid gedurende een periode die niet gedekt is door de vorstvergoeding. De toekenning is beperkt tot 60 vergoedingen (6 dagen/week) per dienstjaar. Indien betaald gedurende een geplande winteropleiding, niet afgetrokken van het aantal kredietdagen

Voorwaarden:

  • in werkloosheid geplaatst zijn door een werkgever uit de bouw ;
  • gerechtigd zijn de hoofdwerkloosheidsuitkering te ontvangen ;
  • de rechthebbende legitimatiekaart (RHLK) met 60 kredietdagen hebben, geldig voor het lopende jaar.

Forfaitaire bedragen in functie van de beroepskwalificatie

Categorie

Brutobedrag
(6 vergoedingen/week)

Cat I

Ongeschoolde

€ 6,34

Cat I A

1ste ongeschoolde

€ 6,66

Cat II

Geoefende

€ 7,63

Cat II A

1ste geoefende

€ 8,02

Cat III

Geschoolde 1ste graad

€ 10,08

Cat IV

Geschoolde 2de graad

€10,85

Betaling : door de vakbonden

BIJZONDERE AANVULLENDE VORSTVERGOEDING 

  • Vergoeding als compensatie voor het verlies van vakantiegeld vanwege tijdelijke werkloosheid als gevolg van vorst of sneeuw.
  • Vast bedrag € 5,35 bruto (zesdagenweek) per dag werkloosheid in de loop van het vorige jaar waarvoor een aanvullende vorstvergoeding toegekend werd. Er wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.
  • Betaling door Constructiv in juni van het jaar dat volgt op de winterperiode.