Looncategorieën

I – ongeschoolde zeer eenvoudige taken – geen enkele specialiteit vereist
IA – eerste ongeschoolde ongeschoolde met meer dan gemiddelde bekwaamheid
II – geoefende ‘enige vaardigheid’ maar niet volledig vertrouwd met beroepen van III en IV
IIA – eerste geoefende geoefende met meer dan gemiddelde bekwaamheid
III – geschoolde 1° graad het vak grondig kennen - na leertijd op werf of opleiding - 3 jaar ervaring of minder
IV – geschoolde 2° graad  Hogere bekwaamheid dan III specifieke taken