Opzegtermijnen

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden wilde een einde stellen aan de verschillen in opzeggingstermijnen tussen de 2 statuten.

We onderscheiden 2 mogelijkheden:

  • Indien de arbeidsovereenkomst inging vanaf 1 januari 2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen bij ontslag.
  • Indien je voor 1 januari 2014 in dienst bent getreden, dienen we een ‘foto’ te maken. Voor de eerste periode, tot 31 december 2013, dienen we de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen te hanteren. Vanaf 1 januari 2014 gebruiken we de nieuwe opzegtermijnen.  De som van beide delen vormt de totale opzegtermijn.
    • Voor de berekening van de ‘oude’ sectorale opzegtermijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor en na 01.01.2012.

Ontslagcompensatievergoeding

Er wordt een ontslagcompensatievergoeding (OCV) voorzien voor arbeiders die reeds voor 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden. De OCV wordt betaald door de RVA via de werkloosheidsdienst van de vakbond en is een netto-uitkering (vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding. De OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

Via onze excel-tabel kan je eenvoudig je opzeg berekenen. Er is een tabel voor de opzeg als je zelf ontslag neemt en een tabel voor als je ontslagen wordt door je werkgever.

Let op: deze berekening is een indicatie. Ga zeker langs in één van onze kantoren voor 100% zekerheid.