Premie voor de woning

Een huis of appartement kopen, bouwen of renoveren? Je hebt recht op een jaarlijkse tegemoetkoming bij de afbetaling van de hypothecaire lening.

Voorwaarden:

  • enkel voor hoofdverblijfplaats,
  • op het ogenblik van de aanvraag in de bouw werken (wie werkloos of langdurig ziek is, behoudt zijn rechten),
  • 5 (of 7) rechthebbende legitimatiekaarten bewijzen tijdens de laatste 10 (15) jaar.

Bedrag: gelijk aan 1% van het jaarlijks afgelost kapitaal, met een maximum van 383 euro per jaar