Premie voor de woning

  1. WAT IS EEN PROMOTIEVERGOEDING ?

Wanneer u één of meerdere hypothecaire leningen (van minimum € 2.478,94) bent aangegaan die nog altijd lopende zijn, geniet u van een promotievergoeding voor de volledige looptijd van de lening.

Deze lening moet betrekking hebben op de aankoop, de bouw of de renovatie van de woning waarin u momenteel woont in België of in de Belgische grensstreek.

Sinds 2023 geldt de promotievergoeding ook voor groene en ecologische leningen .

 

  1. HEEFT U RECHT OP DE PROMOTIEVERGOEDING ?

Om recht te hebben op de promotievergoeding:

  1. Moet u in de bouwsector werken (of gewerkt hebben) ;
  1. en, moet u in de bouwsector een anciënniteit hebben van:
  • 3 jaar in de afgelopen 10 jaar ;
  • of, 7 jaar in de laatste 15 jaar.

U kan uw anciënniteit in de sector bewijzen aan de hand van uw legitimatiekaarten.

  1. WAT IS HET BEDRAG VAN DE PROMOTIEVERGOEDING ?

U kan een aanvraag indienen voor elke hypothecaire of groene lening die u heeft, met in totaal een maximum van € 69.000.

De promotievergoeding bedraagt maximum € 500 netto.

 

  1. WANNEER EN HOE DIENT U DE AANVRAAG VOOR TOEKENNING VAN DE PROMOTIEVERGOEDING IN ?

U kan ten vroegste uw aanvraag indienen wanneer uw lening al minstens één jaar loopt.

Als u maximum 25 jaar oud bent bij de ondertekening van de notariële akte, heeft u het recht om de promotievergoeding te ontvangen met een terugwerkende kracht van 2 jaar.

Aarzel niet om contact op te nemen met het ABVV als u hulp nodig heeft om uw aanvraag in te dienen.

Nog geen lid van het ABVV? U kan op onderstaande link klikken om u aan te sluiten bij onze vakbond en nadien bij één van onze afdelingen langsgaan om hulp te vragen voor het indienen van uw aanvraag:

https://www.accg.be/nl/lid-worden

 

  1. ANDERE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE PROMOTIEVERGOEDING ?

Raadpleeg onze Facebookpagina om uw vragen te stellen :

https://www.facebook.com/ABVVbouw