Anciënniteitsverlof

  1. HEEFT U RECHT OP EEN DAG ANCIËNNITEITSVERLOF?

Van zodra u een anciënniteit van 15 jaar bij dezelfde werkgever heeft bereikt, heeft u recht op een eerste dag anciënniteitsverlof.

Na 25 jaar anciënniteit krijgt u een tweede dag anciënniteitsverlof.

Na 30 jaar anciënniteit krijgt u een derde dag anciënniteitsverlof.   

 

  1. WANNEER MAG U UW ANCIËNNITEITSVERLOF OPNEMEN?

U mag uw dag anciënniteitsverlof opnemen vanaf de datum waarop u de vereiste anciënniteit heeft bereikt (15 jaar, 25 jaar of 30 jaar) en uiterlijk op de laatste dag van het jaar.

Bijvoorbeeld: als u 15 jaar anciënniteit heeft bereikt op 26 november 2022, dan moet u de dag anciënniteitsverlof ten laatste op 31 december 2022 opnemen.

Nadien krijgt u elk jaar de betaalde dag anciënniteitsverlof.

 

  1. WIE BETAALT UW DAG ANCIËNNITEITSVERLOF?

U ontvangt van uw werkgever een normaal loon voor uw dag anciënniteitsverlof.

Opgelet:

  • U mag uw dag anciënniteitsverlof niet overdragen naar het volgende jaar;
  • en, om de dag betaald te krijgen, moet u hem opnemen.

 

  1. ANDERE VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ANCIËNNITEITSVERLOF?

Raadpleeg onze Facebookpagina om uw vragen te stellen: https://www.facebook.com/ABVVbouw/