Premie voor bijzondere werken

Werken die leiden tot onzekerheid, vrees en onrust: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: bepaalde werken op hoogte, in sleuven, in petroleumraffinaderijen,...

Ongezonde werken: premies van 10 tot 100%. Voorbeelden: pistoolschilderwerken, zandstralen, uitgieten van cement, in ketels, in putten,...

Hinderlijke of lastige werken: premies van 4 tot 300%. Voorbeelden: dakbedekking, pneumatische hamer, bestratingswerken, wegenasfalt, in samengeperste lucht,...