Verplichte opleiding veiligheid

Met gemiddeld zo’n 34 ongevallen per dag wordt het hoog tijd om onze bouwwerven veiliger te maken!

Daarom is het sinds 15 april 2023, dankzij je vakbond, verplicht voor werkgevers om een basisveiligheidsopleiding aan te bieden.

Het doel? De basisveiligheidsopleiding moet ervoor zorgen dat werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats vlot en veilig kunnen verlopen. De opleiding helpt de werknemers voldoende kennis en vaardigheden te verwerven om hun job ter plekke goed uit te kunnen oefenen om zo hun eigen veiligheid en die van hun collega’s en omgeving te garanderen.

De opleiding is trouwens niet alleen verplicht voor werknemers, maar ook voor werkgevers die actief zijn op de bouwplaats, en voor zelfstandigen.

Hoe wordt dit gecontroleerd? Werknemers die op de tijdelijke of mobiele werf werken, 

➡ moeten een attest kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze een opleiding hebben gevolgd in het kader van de basisveiligheidsopleiding. Dit kan ook gaan om een VCA-attest. 

➡ Of ze moeten kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar werkervaring hebben opgebouwd door te werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

De uitrol gebeurt stapsgewijs.

Arbeiders die nog nooit op een bouwplaats gewerkt hebben, moeten eerst en vooral deze opleiding kunnen volgen.

Arbeiders die reeds actief zijn op een bouwplaats moeten ook de kans krijgen om een opleiding in basisveiligheid te volgen. De termijn om hieraan te voldoen en een opleidingstraject te volgen, bedraagt 1 jaar.

Meer info kan je hier terugvinden: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/tijdelijke-mobiele-bouwplaatsen-0