Het tijdskrediet landingsbaan

Dankzij een collectieve arbeidsovereenkomst die tijdens onze sectorale onderhandelingen is gesloten, is het mogelijk om vanaf 55 jaar met een uitkering in een landingsbaan te stappen. Je kan dan bijvoorbeeld halftijds of 4/5e gaan werken.

Toegang : van 1/01/2021 tot 30/06/2023

Voorwaarden:

  • Ten minste 25 jaar beroepsloopbaan hebben;
  • Tewerkgesteld zijn in de bouwsector en beschikken over een attest van een arbeidsgeneesheer die de ongeschiktheid bevestigt om de beroepsactiviteit voort te zetten.

Neem contact op met je plaatselijke afdeling voor praktische informatie of  surf naar het T162-fiche op de RVA-website.

Regularisatie voor werknemers die tussen 01.01.2021 en de afsluiting van de nieuwe cao's de onderbreking zonder uitkeringen hebben verkregen

Als u sinds 01.01.2021 tussen de leeftijd van 55 en 59 jaar tijdskrediet landingsbaan zonder uitkeringen hebt gekregen, omdat er nog geen interprofessionele cao was, kunt u vragen om uw dossier te laten regulariseren.

Daarvoor dient u een nieuwe aanvraag om onderbrekingsuitkeringen in bij uw RVA-kantoor. Die aanvraag kan met terugwerkende kracht sinds de begindatum of de datum van de verlenging van uw tijdskrediet gebeuren, zolang de verlenging maar vanaf 01.01.2021 wordt gedaan.

Opdat de RVA u met terugwerkende kracht sinds de begindatum van uw tijdskrediet landingsbaan onderbrekingsuitkeringen kan uitbetalen:

  • moet u vallen onder een van de uitzonderingen;
  • en moet uw werkgever:
    • ofwel de sectoriële cao vermelden die met terugwerkende kracht werd afgesloten
    • ofwel een kopie bezorgen van de toetreding tot cao 156 of van het gewijzigde arbeidsreglement,
    • ofwel (als uw werkgever is erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering) een kopie bezorgen van de onderneming-cao.

Ook alle andere voorwaarden voor de toekenning van de uitkeringen moeten zijn vervuld.

De loopbaanvermindering 1/5e kan vastgelegd worden over een periode van maximum 12 maanden. Dit betekent dat de vermindering van de arbeidsprestaties niet alleen kan gebeuren op weekbasis, maar ook op maand-, kwartaal- of jaarbasis.