Premie voor extra arbeidsuren

KB 213 (+ 1,5u/dag)

20% toeslag of recuperatie

Arbeidswet (tot 11u/dag)

50% toeslag  en recuperatie (keuze tot 130u)
  50% toeslag geen recuperatie (120 uren - Wet Peeters)
Flexibele uurroosters (tot + 2u/dag) geen toeslag recuperatie

Zaterdagwerk (enkel uitzonderlijk,mits akkoord van de vakbond): 50% toeslag + recuperatie.

Zon- en feestdagen: 100% toeslag indien overwerk + recuperatie.

Ploegenwerk: 10% toeslag en 25% tussen 22u en 6u.

Nachtwerk: 25% toeslag tussen 22u en 6u.

Getijdenwerk: 15% toeslag tussen 6 en 7u en tussen 18 en 22u.

Kost en huisvesting: ofwel zorgt de werkgever er voor ofwel betaalt hij de premie.