Voorstelling

De Belgische bouwsector telde (in 2016)

  • 149.830 werknemers ;
  • 24.605 ondernemingen ;
  • 85% van de ondernemingen had minder dan 10 werknemers in dienst ;
  • 23.211 bouwondernemingen telde minder dan 20 werknemers ;
  • 1263 ondernemingen stelden meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers te werk ;
  • 29% van de werknemers waren in die ondernemingen tewerkgesteld ;
  • 24% van de werknemers waren tewerkgesteld in de 131 ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Met de huidige cao statuut SA kunnen we in ondernemingen met minder dan 30 werknemers onder arbeiders geen delegees aanduiden. Nochtans, in deze ondernemingen werkt 56% van de bouwvakkers.

Het aantal bouwvakkers gaat in dalende lijn: in de afgelopen 5 jaar zijn er 10.000 voltijdse jobs verloren gegaan. Deze jobs zijn niet ‘verdwenen’ maar worden nu ingevuld door buitenlandse gedetacheerden, interim arbeiders & (schijn)zelfstandigen en dit aantal gaat in stijgende lijn.

De strijd tegen de oneerlijke concurrentie, de ‘sociale dumping’ die vooral sterk huishoudt in de bouwsector is een prioritair actiepunt van de sector, van de Algemene Centrale. Gelijke regels, veilig & gezond werken ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ !