Eindejaarspremie bedienden

Bedienden uit de sector bouw hebben recht op een eindejaarspremie. 

Deze bedraagt een maandloon  en wordt uitbetaald in de maand december

Voorwaarden: 

  • Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van betaling van de premie,
  • een anciënniteit hebben van tenminste zes maanden op het ogenblik van betaling van de premie,
  • in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar

In een aantal gevallen wordt er een (gedeeltelijke) premie uitbetaald: 

  • bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het werkjaar en die een effectieve aanwezigheid hebben van ten minste zes maanden; 
  • bedienden die de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie en voor zover zijn een anciënniteit hebben van zes maanden op het ogenblik van hun vertrek (vb: bediende die, behalve om dringende reden, door de werkgever in de loop van het jaar werd ontslagen); 
  • bedienden die in de loop van het jaar zelf ontslag hebben genomen en voor zover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen; 
  • ... 

Bedrijven kunnen op hun niveau een (minimum) gelijkwaardig voordeel vaststellen.