Legitimatiekaart

Voordelen van een rechthebbende kaart: recht op aanvullende vergoeding bij werkloosheid. Een aantal kaarten opent recht op vakantiegeld invaliden, brugpensioen,...

Voorwaarde voor een rechthebbende kaart: minstens 200 dagen in de bouw werken in het voorgaande kalenderjaar (berekend in de 6-dagenweek: aantal dagen + 20%). Worden gelijkgesteld: rustdagen, economische werkloosheid (beperkt), ziekte, arbeidsongeval,... Het Fonds Bestaanszerkerheid verstuurt de kaart in het 4de kwaartaal.

Niet-rechthebbende kaart ontvangen? Er zijn verschillende versoepelingen om toch een rechthebbende kaart te bekomen (raadpleeg je delegee/afdeling), bijvoorbeeld bij : 

  • 1° tewerkstelling of werkhervatting in de bouw,
  • na langdurige ziekte,...