Legitimatiekaart

Voordelen van een rechthebbende kaart: recht op aanvullende vergoeding bij werkloosheid. Een aantal kaarten opent recht op vakantiegeld invaliden, brugpensioen,...

Voorwaarden voor een rechthebbende kaart: behalve in geval van versoepeling, in de bouw werken tijdens het voorgaande kalenderjaar, gedurende minstens:

Leeftijd

Dagen (arbeidsregeling 6 dagen/week)

Dagen (arbeidsregeling 5 dagen/week)

minder dan 52 jaar

200

167

52 tot 56 jaar

175

146

57 of meer

150

125

Worden gelijkgesteld: rustdagen, economische werkloosheid (beperkt), ziekte, arbeidsongeval, … Het Fonds voor Bestaanszekerheid verstuurt de kaart op het einde van het jaar.


Een niet-rechthebbende kaart ontvangen? Er zijn verschillende versoepelingen om toch een rechthebbende kaart te bekomen (bijvoorbeeld bij eerste tewerkstelling of werkhervatting in de bouw, na langdurige ziekte, …). → Deze versoepeling moet je zelf aanvragen bij je afdeling.