Niet werken bij slecht weer

Slecht weer bij aankomst op de werf: het werk wordt niet opgestart en je gaat terug naar huis. Je laat het vakje op de C3.2A-kaart wit. Je hebt recht op de mobiliteitsvergoeding en de werkloosheidsvergoeding.

Slecht weer in de loop van de dag: het werk wordt stopgezet. De C3.2A-kaart is reeds ingevuld. Voor de niet-gewerkte uren heb je recht op de helft van je loon. De andere helft wordt gecompenseerd door de weerverletzegels, zie verder.

Voltooiingswerken: voor de niet-gewerkte uren heb je recht op het volle loon (RSZ-kencijfer van bedrijf: 26 of 44).