Ecocheques

Bedrag voor een voltijdse arbeider : 115€.  Elke cheque bedraagt max. 10 euro.

Referentieperiode : 1 april (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin ecocheques worden toegekend) tot 31 maart (van het jaar waarin ecocheques worden toegekend).

Je hebt de hele referentieperiode niet gewerkt? Je krijgt:

- Per volledige maand in actieve dienst: € 115/12

- Per onvolledige maand in actieve dienst :  (aantal kalenderdagen in dienst/aantal kalenderdagen van de betreffende maand) x (€ 115/12) 

Je bent een deeltijdse arbeider ? Het bedrag van 115 € wordt aangepast aan ’t arbeidsregime. 

De ecocheques worden in de loop van de maand mei verdeeld en blijven 24 maanden geldig.