Vanaf 1 april stijgt het minimumloon met 80,95 euro bruto per maand

Vanaf 1 april stijgt het minimumloon in ons land tot 1806 euro bruto per maand. Voor veel werknemers een welgekomen extra! Na moeizaam sociaal overleg kwamen vakbonden en werkgevers vorig jaar overeen om dit gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen in fases te verhogen: elke twee jaar komt er een stukje bij tot 2026.

Het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen wordt tussen 2022 en 2026 in 3 fases verhoogd. Dat is het resultaat van een sociaal akkoord uit 2021. Indexaties niet meegerekend gaat het over een loonsverhoging met ruim 150 euro bruto per maand tegen 2026. Een eerste fase met een loonsverhoging gebeurt reeds vanaf 1 april 2022. Vanwege de enorme prijsinflatie sinds het najaar van 2021, hebben de vakbonden verkregen dat dit eerste bedrag opgetrokken wordt van 76,28 euro tot 80,95 euro bruto per maand.

En daar blijft het niet bij. Twee jaar later, vanaf 1 april 2024, volgt een nieuwe verhoging met 35,7 euro bruto, en opnieuw twee jaar later in 2026 komt er 35,7 euro extra bij. De allerlaagste minimumlonen worden zo verhoogd met ongeveer 9% op vijf jaar tijd, los van indexaties.

Door fiscale aanpassingen zal deze bruto-verhoging van het gewaarborgd minimuminkomen bijna volledig netto in de portemonnee van de betrokken voltijds tewerkgestelde werknemers komen. En het resultaat van de werkbonus, een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer, zal voor alle voltijdse werknemers met een brutoloon tot 2.600 euro per maand netto voelbaar zijn.

Gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen?

De verhoging met zo’n 150 euro bruto per maand geldt voor het laagste gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen, wat niet altijd gelijk staat aan de verschillende minimummaandlonen die per sector van toepassing zijn. Veel sectoren kennen minimumlonen die boven dit gewaarborgd minimuminkomen liggen. (Op maandbasis kan het feitelijk loon soms ook lager liggen, maar op  het einde van het jaar wordt dat gecorrigeerd met premies en dergelijke.) 

Vanaf 1 april 2022 vallen de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden weg die er tot dan toe steeds voor gezorgd hadden dat er steeds sprake was van drie verschillende gewaarborgde minimuminkomens. Er is vanaf april 2022 dus slechts één gewaarborgd minimuminkomen van toepassing voor alle werknemers vanaf 18 jaar (behalve jobstudenten).

De laatste keer dat het gewaarborgd minimuminkomen werd verhoogd, buiten de normaal voorziene indexatie om, was in 2008. Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen is daardoor een verwaarloosde hoeksteen van ons sociaal model geworden. De voorziene verhogingen tot 2026 zouden bovendien in grote mate door de collectiviteit worden gedragen (denk maar aan de sociale en fiscale verminderingen), en niet door de werkgevers. Niettemin is deze verhoging van dit minimum een belangrijke overwinning het ABVV, die er een prioriteit van gemaakt heeft. De campagne Fight For €14 is een belangrijke bijdrage aan die strijd.

De strijd gaat door

De werkgevers hebben jaren dwars gelegen. Het minimumloon verloor de afgelopen jaren aan waarde ten opzichte van de andere lonen. Er zijn nochtans nog steeds ruim zestigduizend mensen die tegen het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen werken. Een verhoging van dit minimumloon met 9 tot 10%, zoals overeengekomen in 2021, zorgt voor een eerste noodzakelijke verbetering van de koopkracht voor ruim 140.000 werknemers.

De reeks verhogingen die tot 2026 zullen plaatsvinden, vormen een belangrijke overwinning in onze campagne Fight For €14, waarmee we strijden voor minstens 14 euro bruto per uur of 2300 euro bruto per maand; wat nodig is om vandaag een waardig leven te kunnen opbouwen. De huidige explosieve prijsinflatie, en dan vooral de stijging van energieprijzen, blijft de laagste lonen in ons land onder druk zetten. Bovendien blijven werkgevers de automatische indexatie van de lonen in vraag stellen. Onze strijd zit er duidelijk nog niet op!

Raadpleeg je regionale afdeling of je vakbondsafgevaardigde voor meer informatie over het minimumloon in jouw sector.

Het laagste minimumloon stijgt op 1 april 2022 tot 1806 euro bruto, een stijging met 80,95 euro. De vakbonden verkregen een extra verhoging door de hoog oplopende inflatie. Dit is 4,67 euro meer dan de 76,28 euro die vorig jaar afgesproken werd. Voor veel werknemers een welgekomen extra!