Nog altijd te veel ongevallen in de bouwsector

Op deze 28 april, internationale dag voor gezondheid en veiligheid op het werk, benadrukt ABVV Bouw het belang van veiligheid en vorming in de bouwsector. De bouw is één  van de sectoren met de meeste zware, en soms zelfs dodelijke, ongevallen. En ook al zijn er al inspanningen gebeurd op het vlak van preventie, het aantal ongevallen ligt nog steeds veel te hoog. 

We herinneren ons nog allemaal het gebouw dat in Antwerpen instortte in de zomer van 2021, wat  het leven koste aan 5 gedetacheerde werknemers. Maar ook dat in Charleroi in september vorig jaar waarbij één arbeider omkwam,  en nog recenter verschillende ongevallen op werven in Brussel waarbij 3 arbeiders het leven lieten. 

De meest recente cijfers waarover we beschikken dateren van 2020. Die geven een totaal weer van 9.657 ongevallen, waarvan 1.694 met een blijvende arbeidsongeschiktheid en 10 met dodelijke afloop. Maar het is belangrijk te weten dat ongevallen en overlijdens van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen niet in deze statistieken zijn opgenomen. 

Er zijn verschillende factoren die dit trieste record verklaren, zoals de aard van sommige werven, maar ook de grote aanwezigheid van gedetacheerde arbeiders die vaak de taal niet begrijpen en waarmee het moeilijk communiceren is over de veiligheidsregels die van toepassing zijn in België. 

Onze eisen 

Het is belangrijk om met deze gegevens naar buiten te komen, maar ABVV Bouw wil vooral dat er ook iets aan gedaan wordt. 

Eerst en vooral willen we dat de werkgevers het sectoraal akkoord respecteren door de cao te ondertekenen die een verplichte vorming van 8 uur rond veiligheid invoert. Verplicht voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerde werknemers. Opdat deze laatsten ook van de vorming kunnen profiteren is een aanpassing nodig van de Codex over het welzijn op het werk. 

Daarnaast vragen we ook dat de verplichting dat op elke werf minstens één werknemer aanwezig is die één van de landstalen of Engels spreekt, streng wordt toegepast. Dit is immers essentieel voor de veiligheid. 
Tot slot eisen we dat de aanwezigheden aan de in- en uitgang van elke werkplaats opgetekend worden, zodat op elk moment geweten is wie zich op een werf bevindt, in geval van een ongeluk of andere. 
Voor ABVV Bouw is de veiligheid en gezondheid van alle werknemers een absolute prioriteit. Vandaag is de nood echt hoog.