Halt aan de oneerlijke concurrentie en aan sociale dumping

De Belgische bouwsector is en blijft één van de belangrijkste Belgische economische pijlers en één van de grootste werkgevers van het land.

Vandaag gaat de Belgische bouwsector gebukt onder het fenomeen deloyale concurrentie. Oneerlijke concurrentie en sociale dumping zijn, meerdere inspanningen ten spijt, nog steeds een harde realiteit. Nochtans, reeds in 2015 onderschreven de sociale gesprekspartners, samen mét de overheid, een Plan voor Eerlijke Concurrentie. Er dient echter te worden vastgesteld dat, ondanks de talrijke acties die de sector en de overheid reeds ondernemen in hun permanente strijd tegen deze oneerlijke concurrentie en sociale dumping, het fenomeen blijft bestaan.

De sociale gesprekspartners wensen dat hier, met hoogdringendheid, een halt wordt aan toegeroepen. Dat in het belang van alle partijen: de Belgische werkgevers en werknemers, de bouwsector in het algemeen en de overheid. Zij wensen dan ook, unaniem, een sterk signaal uit te sturen naar de overheid via onderstaande verklaring.

Verklaring van de sociale gesprekspartners

De sociale gesprekspartners van de Bouwsector pleiten voor een aanzienlijke toename van het aantal gespecialiseerde inspecteurs die zullen worden ingezet in een op te richten speciale cel of dienst binnen de overheid om concrete acties te ondernemen ter bestrijding van alle vormen van sociale dumping. Daarnaast vragen wij ook een toename van het aantal arbeidsauditoren. Aansluitend hierop vragen wij om een gemeenschappelijke reflectie met de bevoegde politieke overheid en inspectiediensten. De ernst van de situatie vereist dat hier dringend gevolg aan gegeven wordt.

Volgende thema’s lijken ons alvast prioritair en op zeer korte termijn te behandelen:

  • De huidige regels dienen te worden toegepast en gecontroleerd.
  • Datamining (kruising van databanken tussen overheid en sector) dient optimaal te worden ingezet ter ondersteuning van gerichte acties.
  • Uitwisseling en samenwerking van de inspectiediensten en arbeidsauditoraten.
  • Opsporing en specifieke benadering van zware inbreuken (hoofddoel van de speciale cel), zonder afbreuk te doen aan de reguliere werking van de inspectiediensten.
  • Bewaking en controle van de verticale keten van onderaannemers (d.m.v. de aangifte van werken).
  • Erkenning van de aannemers en controle hierop door de publieke opdrachtgever.
  • Wettelijke verankering van het sectorale identificatiemiddel de “ConstruBadge”.
  • Permanente aandacht voor het welzijn en de veiligheid van alle werknemers op de bouwplaatsen. Hiervoor nam de sector recent een aantal belangrijke beslissingen, met name een basisopleiding veiligheid voor alle werknemers actief op de bouwplaatsen, alsook aanbevelingen rond het taalgebruik op de werven.