Arbeidsorganisatie en werkzekerheid

  • Wanneer de activiteit afneemt en vooraleer af te danken, wordt een stelsel van beurtwerkloosheid ingevoerd, rekening houdend met de kwalificaties en werkorganisatie.
  • Indien afdankingen onafwendbaar zijn onderzoeken de werkgevers met hun syndicaal afgevaardigden en regionale vakbondssecretarissen de toestand grondig en streven naar reclassering en wederaanpassing.
  • Het werk dat normaal verricht wordt door werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld mag niet aan derden uitbesteed worden tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.
  • Meldingsplicht bij de ondernemingsraad/syndicale afvaardiging/ vakbonden van contracten bepaalde duur en contracten uitzendarbeid.
  • Bij tewerkstelling van arbeiders onder deze contracten dienen de bestaande CAO's inzake loon- en arbeidsvoorwaarden (en eigen aan de sector)te worden toegepast.
  • Opeenvolgende contracten van bepaalde duur in dezelfde onderneming geven recht op de voordelen i.k.v. anciënniteit.
  • Contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid, onderaanneming en dagcontracten worden beperkt.
  • Bij daling van de productie of economische activiteit zal de onderneming het werk dat gebruikelijk door werknemers van de onderneming gebeurt niet laten uitvoeren door uitzendkrachten of onderaannemers.
  • Men onderzoekt de mogelijkheden voor het herinschakelen van arbeiders slachtoffer van een arbeidsongeval, en de aanwerving van andersvaliden.