Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk:

  • SWT vanaf 60 jaar met 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen) loopbaan. Dit systeem is mogelijk tot 31 december 2017. Vanaf 2018 verhoogt de leeftijdsvoorwaarde naar 62 jaar.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 33 jaar waarvan minimaal 20 jaar nachtarbeid of tewerkstelling in een zwaar beroep.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 35 jaar waarvan minstens 5 of 7 jaar in een zwaar beroep.
  • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 40 jaar.

Om gebruik te kunnen maken van deze systemen moet je een anciënniteit van 5 jaar in de sector hebben.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor SWT kan je contact opnemen met je plaatselijk kantoor.