Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je delegee of bij je plaatselijke afdeling.

  • huwelijk van de werknemer: 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daarop volgende week.
  • huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer : de dag van het huwelijk
  • geboorte van een kind van de werknemer : 10 dagen naar keuze binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. (De eerste 3 dagen worden door de werkgever betaald, de 7 volgende worden door de mutualiteit vergoed)
  • overlijden van de echtgenoot (of samenwonende )(*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*), van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over)grootmoeder, van een (achter)kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont (**): 2 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont(**): de dag van de begrafenis
  • plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) (of van de samenwonende)(*): de dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hierop volgende week.

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden voor zover dit sedert ten minste 6 maanden geformaliseerd werd bij de personeelsdienst of verantwoordelijke personeelsbeheer.
(**) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.