Arbeidsduur

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is bepaald op 36 ½ uur en wordt gerealiseerd met prestaties van 38 u per week en door toekenning van 72 inhaalrusturen op jaarbasis en bezoldigd door de werkgever.

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zal nageleefd worden over een referteperiode van 12 maanden die een aanvang neemt op 1 augustus van het huidig jaar tot 31 juli van het volgend jaar.