Klein verlet

Bij het overlijden van de partner van de arbeider of van zijn kind of van een kind van de partner, heeft de werknemer recht op 5 dagen klein verlet. Deze 5 dagen mogen genomen worden tussen de dag van het overlijden en de derde kalenderdag die de dag van de begrafenis volgt.