Anciënniteitsdagen

Het stelsel omvat:

  • 1 betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar na een ononderbroken anciënniteit van 10 jaar in de sector
  • een tweede betaalde afwezigheidsdag na een ononderbroken anciënniteit van 20 jaar in de sector.

Periodes van tewerkstelling als uitzendkracht en IBO voorafgaand aan een contract van onbepaalde duur tellen mee voor de berekening van de anciënniteit.