Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 5,33% van het brutoloon dat werd verdiend tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar, met de waarborg van een minimumpremie van € 12,39 voor arbeiders van 21 jaar of ouder.

Er wordt bovendien een aanvullende vakantievergoeding betaald van 3% van het brutoloon dat werd verdiend in die referteperiode. In totaal wordt er dus 8,33% betaald.

De eindejaarspremie en de aanvullende vakantievergoeding worden betaald samen met het laatste loon van de maand december.

De arbeiders verliezen het recht op de eindejaarspremie van het huidig jaar indien zij vrijwillig de onderneming verlaten. Het recht blijft echter behouden voor de arbeiders die op rust worden gesteld of een SWT hebben aanvaard en voor de rechthebbenden van de overleden arbeiders.