Lonen van het omkaderingspersoneel (BW)

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen de volgende maand met 2%.

De tabel met de lonen van het omkaderingspersoneel is veel uitgebreider dan die van de doelgroepwerknemers. Het omkaderingspersoneel heeft meestal ook een bediendecontract.

Dit zijn de minimumlonen vanaf 1 april 2020:

Lonen BW

Zit je in de juiste categorie? Ontvang je een correct loon? Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of gewestelijk secretaris.