Omkadering (SW)

Voor het omkaderingspersoneel bestaat er al wel een functieclassificatie. Er zijn 5 categorieën:

Categorie 1

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 50 werknemers.

Categorie 2

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met meer dan 20 werknemers en hoogstens 50 werknemers.
 • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met meer dan 50 werknemers.

Categorie 3

 • Directeur (eindverantwoordelijke die rechtstreeks rapporteert aan en opdrachten ontvangt van de raad van bestuur) van een organisatie met hoogstens 20 werknemers.
 • Coördinator verantwoordelijk voor een bedrijfseenheid met onder zich minstens 2 lijnverantwoordelijken categorie 4 of 4 lijnverantwoordelijken categorie 5.
 • Stafmedewerker met advies verlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 50 werknemers.
 • Stafmedewerker met minimum diplomavereiste A1 of gelijkgestelde ervaring.

Categorie 4

 • Werkleider die rechtstreeks leiding geeft aan minstens 6 werknemers doelgroep en/of categorie 5.
 • Stafmedewerker met advies verlenende functie op niveau van de organisatie, in een organisatie met meer dan 20 en hoogstens 50 werknemers.
 • Stafmedewerker die zelfstandig moeilijke administratieve of technische taken uitvoert, met minimum diplomavereiste A2 of gelijkgestelde ervaring.

Categorie 5

 • Eerste werkman die toezicht uitoefent op een kleine groep waartoe hij/zij behoort, de technische instructies doorgeeft en de uitvoering daarvan opvolgt, en deelneemt aan de taken van de eigen groep.
 • Logistiek/administratief medewerker met administratieve of technische taken die specifieke vereisten stellen een de inzet, capaciteiten of betrouwbaarheid van de werknemer.

Ook deze categorieën zullen herbekeken worden in de nieuwe functieclassificatie.