Eindejaarspremie (BW)

Voor de bedienden is dit een premie voor het omkaderingspersoneel, de zogenaamde Septemberpremie. Deze premie is een percentage van je jaarloon waarvan een vast bedrag wordt afgetrokken.

Het omkaderingspersoneel krijgt ook een 13de maand uitbetaald in december. In 2019 heb je recht op een premie met een lager percentage.