Eindejaarspremie (SW)

Bovendien worden alle dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Voor de bedienden is dit een premie voor het omkaderingspersoneel.

Het bedrag van de eindejaarspremie komt overeen met een volledig maandloon. Het referentie bruto maandloon is het maandloon van de maand juni.

In 2019 ontvang je een lagere een premie die een percentage is van je jaarloon en waarvan een vast bedrag wordt afgetrokken.