Syndicale vertegenwoordiging (BW)

In elke beschutte werkplaats met minstens 35 werknemers kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht.

De vakbondsafvaardiging is op de werkplaats de vertegenwoordiger van het personeel en overlegt met de werkgever over problemen, de arbeidsorganisatie, loon- en arbeidsvoorwaarden...

De vakbondsafvaardiging (je delegee) kan je ook bijstaan als je individuele problemen hebt op het werk.