Vorming

Iedere arbeid(st)er heeft recht op 1 betaalde vormingsdag per jaar.

De gevolgde uren vorming van de arbeid(st)er worden beschouwd als arbeidstijd, ongeacht het tijdstip waarop de vorming plaatsvindt.

De werkgever betaalt het gewone loon voor de uren effectieve vorming die de arbeid(st)er gevolgd heeft.

De kwaliteit en het aanbod van de vorming worden opgevolgd door het vormingsfonds.

  • 0,30 % van de loonmassa in de sector zal besteed worden aan vorming van arbeidsters. Jaarlijks wordt hierover verslag uitgebracht aan de ondernemingsraad.
  • 0,10 % van de loonmassa wordt door de sector besteed aan de arbeidsters van de risicogroepen.