Vorming

Het recht op individuele vorming bedraagt 2 betaalde vormingsdagen per jaar. 

De gevolgde uren vorming worden beschouwd als arbeidstijd, ongeacht het tijdstip waarop de vorming plaatsvindt.

De werkgever betaalt het gewone loon voor de uren effectieve vorming.

De kwaliteit en het aanbod van de vormingen worden opgevolgd door het vormingsfonds.