Anciënniteitverlof

Dagen - Anciënniteitverlof

Anciënniteits- voorwaarde 1/1/2013

Anciënniteits- voorwaarde vanaf 1/1/2014
1 4 tot 8 jaar  4 tot 7 jaar
2 9 tot 13 jaar 8 tot 11 jaar
3 14 tot 17 jaar 12 tot 15 jaar
4 18 tot 21 jaar 16 tot 19 jaar
5 22 tot 25 jaar 20 tot 23 jaar
6  26 tot 29 jaar 24 tot 27 jaar
7 30 tot 33 jaar 28 tot 31 jaar
8 34 tot 37 jaar 32 tot 35 jaar
9 Vanaf 38 jaar Vanaf 36 jaar

 

Vanaf 1 januari 2013 wordt de anciënniteit die werd opgebouwd tijdens elke vorm van tewerkstelling meegeteld (ook uitzendarbeid) voor zover de onderbreking tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden is.

De anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2013 blijft uiteraard behouden.