Anciënniteitverlof

Vanaf 1 januari 2020 wordt het anciënniteitsverlof niet meer toegekend op basis van de anciënniteit in de onderneming, maar op basis van de anciënniteit in de sector.

Ook de anciënniteit die voor 1 januari 2020 werd opgebouwd, wordt in rekening gebracht. De bewijslast ligt bij de werknemer.