Klein verlet

Gebeurtenis Familielid Aantal dagen
Geboorte Kind van de arbeider 10 dagen (3 door de werkgever betaald) te kiezen door de arbeidster tijdens de vier maanden te
rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Bevalling ten huize van de (schoon-) dochter

  1 dag
Huwelijk Van de arbeider 3 dagen
Huwelijk kind van de arbeidster of van haar echtgenoot, van een (schoon-) broer, een (schoon-) zuster, (schoon-) ouders, een kleinkind van de arbeidster 1 dag
Adoptie van een kind  
  • 6 weken (3 door de werkgever betaald) voor een kind jonger dan 3 jaar
  • 4 weken (3 door de werkgever betaald) voor een kind ouder dan 3 jaar
Overlijden  Echtgenoot, (adoptie-) kind van de arbeidster (of haar echtgenoot), (schoon-)ouders 3 dagen

 

Dit zijn de meeste voorkomende redenen voor klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks andere omstandigheden die recht geven op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je gewestelijke secretaris.