Lonen

Elk jaar op 1 januari worden de minimumuurlonen en werkelijk betaalde uurlonen aangepast aan de reële index. 

Op 1 januari 2022 stijgen de minimumlonen met € 0,10 per uur. De reële lonen worden op 1 januari 2022 verhoogd met 0,4 %.

Meer informatie