Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je verdiend hebt in de referteperiode. Deze referteperiode loopt van 1 juli van het voorgaand jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar.

Je ontvangt een bedrag in verhouding tot je prestaties, en om recht te hebben op de premie moet je minstens 65 gepresteerde en gelijkgestelde dagen hebben.

De eindejaarspremie wordt vanaf de maand december uitbetaald door het Sociaal Fonds.