Vervoerskosten

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de tussenkomst van je werkgever in je vervoerskosten 100  % van de kostprijs van een treinabonnement, zowel voor openbaar vervoer als voor gebruik van een privévervoermiddel.  

De fietsvergoeding zal voortaan automatisch aangepast worden aan het fiscaal vrijgestelde bedrag en zal ook van toepassing zijn op alternatieve vervoersmiddelen zoals steps en speed pedelecs. Op dit ogenblik bedraagt de vergoeding € 0,24 per km.