Aanvullende vakantie

Indien het je eerste job in België is of je het werk hervat na een periode van werkloosheid, heb je geen recht op de 4 legale vakantieweken. Dankzij het systeem van de aanvullende vakantie of Europese vakantie, kan je toch van een aantal betaalde vakantiedagen genieten.     
Let op: het gaat om een voorschot op je dubbele vakantiegeld voor het volgende jaar! 

Wie heeft recht op aanvullende vakantie?

  • Werknemers die na een periode van werkonderbreking het werk hervatten. 
  • Ambtenaren die van het openbare sector naar de privésector overstappen. 
  • Deeltijdse werknemers die overschakelen naar een voltijdse job (of die hun werktijd met minstens 20% verhogen).  

Voorwaarde: de werknemer moet minstens drie maanden hebben gewerkt in 2021 (voor één of meerdere werkgevers in de privésector). 

Wat is de duur van de aanvullende vakantie?

Arbeider:

De duur van de aanvullende vakantie voor de arbeiders is afhankelijk van het aantal effectief gepresteerde dagen en/of het aantal gelijkgestelde dagen gedurende eenzelfde kalenderjaar.   

Bediende: 
  • Na een eerste werkperiode van 3 maanden -die niet noodzakelijk onderbroken moet worden- zal de werknemer recht  hebben op 5 of 6 aanvullende vakantiedagen, naargelang de wekelijkse arbeidsregeling zich over 5 of 6 dagen uitstrekt.
    Opmerking: enkel volledig gepresteerde maanden gedurende eenzelfde kalenderjaar worden in aanmerking genomen voor de berekening. 
  • Vanaf de vierde maand kan de bediende, in verhouding tot de geleverde prestaties, aanvullende vakantiedagen aanvragen.  

Vakantiegeld voor de aanvullende vakantiedagen

Voor de aanvullende vakantiedagen ontvangt de werknemer vakantiegeld. 

Het vakantiegeld dat je als werknemer krijgt wanneer je aanvullende vakantie neemt, is een voorschot op je dubbel vakantiegeld van het volgende jaar! Als je deze beslissing neemt, weet dat het grotere financiële gevolgen heeft het komende jaar… 

Wie betaalt je vakantiegeld? 

Het bedrag wordt op het moment van de vakantie gestort aan:

  • de bedienden - door de werkgever; 
  • de ambtenaren - door de vakantiefonds.