Nacht- en ploegenarbeid (2) | Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: een dure en ongezonde grap.

In het verleden ging het al de verkeerde kant uit met nacht- en ploegenarbeid, en toch gaat de regering nog verder met de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Dat schreven we in vorig artikel, in het eerste van 3 artikels over het shiftwerk zoals dat genoegzaam wordt genoemd. We gaan nu wat dieper in op die lastenverlaging.

In het verleden ging het al de verkeerde kant uit met nacht- en ploegenarbeid, en toch gaat de regering nog verder met de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Dat schreven we in vorig artikel, in het eerste van 3 artikels over het shiftwerk zoals dat genoegzaam wordt genoemd. We gaan nu wat dieper in op die lastenverlaging.

In 2004 besliste de regering Verhofstadt dat bedrijven met ploegen- of nachtwerk een deel van de bedrijfsvoorheffing niet meer moeten betalen. Het ging aanvankelijk over een vrijstelling van 1% van de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing is eigenlijk een voorschot op onze personenbelasting. De werkgever houdt die elke maand af van ons brutoloon en stort die door aan de fiscus. Maar vanaf nu houdt de werkgever dus een gedeelte van die voorheffing voor zich. Zonder tegenprestaties, zonder verplichting om aan de gezondheid te denken, of aan nieuwe jobs.

Alsmaar meer voor de patroons

Dit was maar een begin. Vanaf juli 2005 werd de vrijstelling verhoogd tot 2,5% van het belastbare loon. Een jaar later werd dat 5,63%. En zo ging dat door. 10,7% vanaf april 2007. 15,6% vanaf juli 2009.

Vanaf 2014 kwam er voor bedrijven die in een volcontinu arbeidssysteem werken een verhoogde vrijstelling van 17,8%.

Nu wil de regering Michel de vrijstelling in 2016 nog verder verhogen tot 20,4% voor ploegenarbeid en 22,6% voor volcontinu.

Kortom: een dag van de week wordt betaald door de gemeenschap.

Alsmaar minder voor de werknemers

De vrijstelling van doorstorting heeft uiteraard voor gevolg dat de overheid inkomsten derft. Samengeteld vanaf 2009 gaat dat volgens het Planbureau over bijna 13 miljard.

13 miljard euro! Nu begrijp je al heel wat beter waarom je langer zult moeten wachten op je pensioen, waarom er gesnoeid wordt in de sociale zekerheid, waarom btw en accijnzen verhoogd worden. Het gulle cadeau aan de werkgevers moet toch door iemand worden betaald.

Blanco cheque

Regering en werkgevers vertellen ons wel dat deze maatregel voor jobs zorgt. Bij elke verhoging van de vrijstelling worden we om de oren geslagen met allerlei schattingen. Maar niemand kan precies zeggen hoeveel jobs daar nu effectief uit voortkomen. Niemand weet hoeveel nieuwe jobs er zouden bij komen zonder die maatregel. Volgens Professor Kleinknecht van de universiteit van Delft zou de vrijstelling zelfs jobs vernietigen omdat zij de werkgevers ertoe aanzet minder te investeren in een verhoging van de productiviteit. En hoge productiviteit is nu precies onze grootste competitieve sterkte, daar kun je beter zorgzaam mee omspringen.

De toenemende vrijstelling van bedrijfsvoorheffing is een dure grap en helemaal geen efficiënte tewerkstellingsmaatregel. De werkgevers krijgen een blanco cheque, ze moeten niks in ruil doen. Het wordt helemaal verwerpelijk als je mee in rekening brengt dat nacht- en ploegenarbeid zeer ongezond is. Maar daarover meer in het volgende en laatste artikel van deze reeks.