Nacht- en ploegenarbeid - Cadeaus voor de patroons, moeilijkheden voor de werknemers

Het is een feit dat nacht- en ploegenarbeid geen gezond werk is. de centrale verzet zich hardnekkig tegen financiële gunsten die bedrijven er toe aanzetten dat systeem buitensporig te gebruiken. 

Oorspronkelijk was nacht- en ploegenarbeid een uitzondering. Sinds 2004 maken werkgevers er steeds gretiger gebruik van omdat ze genieten van belangrijke kortingen op de bedrijfsvoorheffing. Vooral omdat de gezondheid van de werknemers op het spel wordt gezet.

Het is een vaststaand feit dat nacht- en ploegenarbeid geen gezond werk is. Werknemers krijgen te maken met ziekte, met familiale en sociale spanningen en daar bovenop zien ze ook een deel van hun bedrijfsvoorheffing verdwijnen uit de sociale zekerheid.

Slaapstoornissen

De grootste kwaal bij nacht- en ploegenarbeid zijn de slaapstoornissen. Zowat 10% van de werknemers kampt daarmee. Kennelijk verdragen zij de variabele werkuren niet. En dat verhoogt het risico’s op andere ziektes.

Er doen zich bij deze werknemers meer ongevallen voor. Het absenteïsme is hoger. Depressies en familiale of sociale spanningen zijn talrijker. De jaarrapporten van het Fonds voor Arbeidsongevallen tonen een piek van ongevallen rond 4 uur ’s ochtends en een hoger percentage verkeersongevallen na de nachtploeg.

Risico voor kanker

Er is nog erger. Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek omschreef het nachtwerk recent als een mogelijke oorzaak van kanker. Vrouwen die lange tijd nachtwerk doen hebben een verhoogd risico op borstkanker. Nachtwerk houdt ook meer gevaar in om tumoren te ontwikkelen.

De sociale zekerheid betaalt

Het gevolg van die risico’s is dat er meer medicatie wordt gebruikt. Antidepressiva, en ook angstbeheersers, hypnotische en kalmerende middelen. Voor de sociale zekerheid betekent dat aanzienlijke meeruitgaven, terwijl die sociale zekerheid juist minder geld haalt uit dat nacht- en ploegenwerk.

Er zijn met andere woorden twee grote verliezers in deze zaak : de werknemers en de sociale zekerheid. Finaal leiden de kwijtscheldingen van bedrijfsvoorheffing tot een versplinterde arbeidsorganisatie. De Algemene Centrale-ABVV heeft geen bezwaar tegen het nacht- of ploegenwerk dat voor welbepaalde beroepen of activiteiten noodzakelijk is. Maar de centrale verzet zich hardnekkig tegen financiële gunsten die bedrijven er toe aanzetten dat systeem buitensporig te gebruiken. Met het oog op meer winst, zonder oog voor de gezondheid van de werknemers.

Lees ook

Nacht- en ploegenarbeid - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: een dure en ongezonde grap

Nacht- en ploegenarbeid - In het nadeel van de werknemers, in het voordeel van de patroons