Het pensioen: contractbreuk

Met cijfers en mooie woorden wil de regering Michel ons laten geloven dat haar asociale politiek werkt. Maar op sociaal vlak is het een catastrofe. Aan ons om de waarheid te verspreiden. En als deze regering één zwak punt heeft dan zijn het wel de pensioenen. Daar worden de werknemers het hardst geraakt door de contractbreuk van deze regering. Dat is de boodschap die Werner Van Heetvelde en Eric Neuprez, voorzitter en algemeen secretaris van de Algemene Centrale – ABVV, willen geven bij de start van het nieuwe jaar.

Eric: We hebben 2017 afgesloten met veel verontwaardiging en een toenemende kwaadheid. Vandaag moeten we de burgers er dringend van overtuigen dat deze politiek noch onvermijdelijk is, noch een oplossing biedt. De regering Michel verdedigt niet jouw belangen, maar die van de werkgevers. 

Werner: De verkiezingen komen er aan. De regering zal, uit strategische overwegingen, geen onpopulaire maatregelen meer nemen. Ze zal vooral in de verf willen zetten hoe goed ze gewerkt heeft. Het is dus aan ons om onze collega’s, vrienden en familie te overtuigen dat deze regering liegt. Dat de belastingverlaging op de lonen eigenlijk werd betaald door de indexsprong, de verhoging op de btw op elektriciteit, de stijgende prijzen voor diensten. En dat de werkgevers miljarden cadeau kregen, zonder enige voorwaarde.

Eric: En de jobs die ze gecreëerd hebben ? Dat zijn bijna allemaal precaire jobs : interim, flexi-jobs, tijdelijke of deeltijdse contracten. We moeten er voor zorgen dat de ogen open gaan. Dat zal niet makkelijk zijn, maar het is wel mogelijk.

Werner:  Samen kan het anders. Daar geloof ik echt in. Maar dan moeten we de mensen laten begrijpen dat het anders en beter kan. Dat de regering liegt als ze zegt dat haar maatregelen pijnloos, zonder gevolgen en vooral onvermijdelijk zijn.

Eric:  Het pensioendossier is een goed voorbeeld. En het is ook de Achilleshiel van deze regering. Michel en co slagen er niet in hun ware agenda te verdoezelen. Langer werken (tot 67!!), zonder rekening te houden met de zwaarte van het werk. En bovendien willen ze je pensioen op een andere manier berekenen. Ze geven er een mooie naam aan: het puntensysteem. Maar het komt er op neer dat onze pensioenen een ware loterij worden.

Werner: Deze regering pleegt contractbreuk. De mensen hebben dus alle recht en reden om kwaad te zijn. Want onze pensioenen horen al bij de laagste van Europa. En de maatregelen van de regering houden geen rekening met het feit dat een arbeider gemiddeld 7 jaar minder leeft dan een kaderlid. Onaanvaardbaar.

Dit voorjaar zullen we opnieuw actie voeren, zeker voor de pensioenen. En meer dan ooit hebben we elk van jullie nodig. Niet alleen voor een mooi en gelukkig 2018, maar voor een waardige toekomst voor iedereen.