Nieuwe brochure helpt bij arbeidsongevallen in de bouwsector

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid en preventie in de bouwsector toegenomen. Toch gebeuren er nog veel ongevallen. Een nieuwe brochure helpt je op weg naar een veiligere werkomgeving.

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid en preventie in de bouwsector toegenomen. Toch gebeuren er nog veel ongevallen. Een nieuwe brochure helpt je op weg naar een veiligere werkomgeving.

Veilig, gezond en ergonomische werken in de bouwsector is een absolute prioriteit voor de Algemene Centrale.

Voorkomen is belangrijk, een preventie- en welzijnsbeleid moet gepland worden en een constant aandachtspunt blijven. Als er toch een arbeidsongeval plaatsvindt moeten we een goede analyse maken, en voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt. De gevolgen van een arbeidsongeval zijn in veel gevallen zwaar in alle opzichten.

Constructiv, het preventie-instituut voor de bouw, ondersteunt de sector met adviesverlening. Ze werken sensibiliseringcampagnes uit, ze begeleiden de bedrijven met het uitwerken van een preventie- en welzijnsbeleid en hebben publicaties over veilig werken in de bouw.

Nieuw is het bundel ‘arbeidsongevallen in de bouw’, een uitgebreid dossier met een toelichting van de regelgeving, en een analyse van de ongevallen. Heel concreet gaat dit over welke acties  ondernomen moeten worden bij een arbeidsongeval, hoe het bedrijf een preventiebeleid moet uitwerken om arbeidsongevallen te voorkomen, welke personen hun rol hebben in dit preventiebeleid, vorming en bijscholing, en nog veel concrete en praktisch bruikbare informatie.

Je vindt dit bundel op de website van Constructiv op volgende link: https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4161

Voorlopig kan het zijn dat de link je naar de Franstalige versie leidt, het volstaat om rechtsboven NL aan te klikken om de Nederlandstalige versie te verkrijgen.