Gaan we binnenkort onze ouders moeten achterlaten?

Op 16 mei organiseert het ABVV, samen met de andere vakbonden een grote betoging voor de pensioenen. Het is absoluut noodzakelijk om in grote getale af te zakken naar Brussel en te laten horen dat we niet akkoord gaan met de politiek van de regering Michel.

 

Op 16 mei organiseert het ABVV, samen met de andere vakbonden een grote betoging voor de pensioenen. Het is absoluut noodzakelijk om in grote getale af te zakken naar Brussel en te laten horen dat we niet akkoord gaan met de politiek van de regering Michel. Onze pensioenen zijn al bij de laagste van Europa en toch blijven ze die aanvallen.

Daarom organiseerde de Algemene Centrale – ABVV recent een actie aan station Brussel Noord. We informeerden de pendelaars over de plannen van de regering Michel met onze pensioenen. We gebruiken een sterk beeld, maar het spreekt voor zich : zullen onze gepensioneerden in de toekomst moeten vrezen dat ze achtergelaten worden aan de kant van de weg, zoals een hond waar niemand voor wil zorgen? We gebruiken een heel sterk beeld, misschien zelfs choquerend. Maar de plannen van de regering Michel zijn dat ook. Langer werken voor minder pensioen. Daar komt het op neer.

De aanhoudende aanvallen van de regering Michel op de pensioenen zijn onrechtvaardig en ongerechtvaardigd.

Deze maandagochtend heeft de Algemene Centrale – ABVV actie gevoerd aan station Brussel Noord. We informeerden de pendelaars over de pensioenplannen van de regering Michel. In bijlage vind je onze flyer en enkele foto’s van de actie.

We gebruiken een heel sterk beeld, misschien zelfs choquerend. Maar het spreekt voor zich : zullen onze gepensioneerden in de toekomst moeten vrezen dat ze achtergelaten worden aan de kant van de weg, zoals een hond waar niemand voor wil zorgen?

Waarom deze vergelijking ?

De aanhoudende aanvallen van de regering Michel op de pensioenen zijn onrechtvaardig en ongerechtvaardigd.

Ten eerste omdat onze pensioenen al bij de laagste van Europa zijn. Het gemiddeld pensioen in België bedraagt slechts 1.181 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. En dat terwijl de kost van een rusthuis minstens 1.500 euro bedraagt.

De pensioenen kregen het al zwaar te verduren: de indexsprong, de verhoging van de BTW en besparingen op de welvaarstenveloppe. De gelijkgestelde periodes werden ingeperkt : wie meer dan een jaar werkloos was of brugpensioen opneemt zal minder pensioen krijgen.

En het is nog niet genoeg. Michel wil verder sleutelen aan de berekening van de pensioenen. Met het puntensysteem worden onze pensioenen een echte loterij. De regering zal, wanneer het haar past, de waarde van een punt kunnen aanpassen.

Tegelijkertijd werd de pensioenleeftijd verhoogd tot 67 jaar. Terwijl de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid op 64 jaar ligt. In enkele heel uitzonderlijke gevallen zullen mensen met een zwaar beroep toch vroeger kunnen stoppen. Maar ook daar zal je een prijs voor betalen : een verlies van € 54 tot € 254 pensioen per maand.

De conclusie : deze regering vindt dat iedereen zijn plan moet trekken of moet hopen op de financiële steun van zijn kinderen. Maar wat als dat niet lukt ? Gaan we gepensioneerden dan achterlaten aan boom in de hoop dat er toch iemand voor hen zorgt ? Wordt het pensioen een nachtmerrie in plaats van een welverdiende rust ?

Onze eis is duidelijk en legitiem: een minimumpensioen van 1500 euro en de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. Onbetaalbaar ? De kostprijs van de vervanging van de F-16’s laat toe om iedereen een pensioen te betalen van 1.500 euro gedurende 10 jaar. Kwestie van keuzes maken.

En voor het ABVV is de keuze duidelijk. Voor jou ook? We moeten een sterke boodschap geven aan de regering-Michel, we worden pas serieus genomen als we op 16 mei in Brussel massaal op straat komen voor onze pensioenen.