1 mei: strijdbaarder dan ooit

Voor onze vakbond heeft 1 mei een grote symbolische waarde. 1 mei staat voor jaren van strijd om de levensomstandigheden van de werknemers te verbeteren. Het is op de eerste plaats een feest, maar het is ook een moment om te sensibiliseren en mobiliseren. Dit jaar meer dan ooit.

In onze archieven vonden we deze foto die in de jaren ‘30 in België genomen werd. De eis : «  we vragen geen aalmoes, maar een menswaardig pensioen ». Tot onze verbazing stellen we vast dat die eis meer dan 80 jaar later opnieuw brandend actueel is. De regering Michel valt onze pensioenen schaamteloos aan. Elke burger moet zich bewust worden van wat er op het spel staat. Jong en oud, het belangt iedereen aan.

We vroegen aan Werner Van Heetvelde en Eric Neuprez, voorzitter en algemeen secretaris van de Algemene Centrale – ABVV, wat er juist op het spel staat en waarom dat iedereen aanbelangt.

Werner: De plannen van de regering Michel zijn duidelijk : we moeten werken tot 67. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat de levensverwachting in goede gezondheid ongeveer op 64 jaar ligt. Met andere woorden : de kans bestaat dat je ziek wordt, nog voor je met pensioen kan. Dat is toch onvoorstelbaar. En dan hebben we het nog niet over de werknemers met een zwaar beroep die nog meer risico lopen.

Eric: Niet alleen langer werken, maar ook voor minder pensioen. De regering Michel wil dat we ons leven eindigen in de miserie. Tenzij je zelf voor je oude dag kon sparen. Ze zeggen dat we in België boven onze stand leven. Maar het tegendeel is waar. Onze pensioenen zijn bij de laagste in Europa. Het gemiddeld pensioen bedraagt 1.181 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. Een op drie gepensioneerden leeft al in armoede. En blijkbaar is dat nog niet genoeg voor de regering Michel.

Werner: Het pensioen volstaat vandaag niet om de kosten van het rusthuis te dekken. Besef je wel wat dat betekent ? Op je oude dag zal je moeten hopen dat een van je naasten je in huis neemt… En als dat niet kan? Word je dan achtergelaten als een hond langs de weg? Willen we daar naar toe? Gaan we deze regering echt laten begaan?

Betogers in de jaren '30: "We vragen geen aalmoes, maar een menswaardig pensioen"

Eric: De jongeren moeten zich evenveel aangesproken voelen als de ouderen. Als men deze beslissingen neemt zal iedereen de gevolgen dragen. Ze laten jongeren geloven dat ons pensioenstelsel verouderd is en dat ze zelf zullen moeten sparen voor hun pensioen. Maar dat komt vooral de privé-verzekeraars goed uit. Die geholpen worden door de regering met fiscale voordelen.

Werner: Dat is de strategie van deze regering : doen alsof ons pensioenstelsel niet meer haalbaar is, dat er geen geld meer is en de mensen aanmoedigen om hun eigen boontjes te doppen. Maar het kan ook anders. Want waarom is er geen geld ? Omdat de regering de grote fortuinen niet wil belasten, de fiscale paradijzen niet willen aanpakken en geld uitdeelt aan de werkgevers. Het is dus een heel bewuste keuze, die wij niet moeten aanvaarden.

Eric: Daarom organiseert de Algemene Centrale – ABVV tal van sensibiliseringsacties. Volg ons op de sociale netwerken om op de hoogte te blijven. 

Werner : Maar dat zijn slechts opwarmertjes voor de grote betoging voor de pensioenen op 16 mei. We rekenen op jullie massale aanwezigheid. Want als je een toekomst wil voor jou en je kinderen dan moet je je stem laten horen. Alleen slagen we er niet in. Maar als we allemaal samen op straat komen zal de regering wel moeten luisteren.

Samen kan het anders!

De historiek van onze pensioenen

 • 1911 : Mijnwerkers krijgen een pensioen betaald door de staat. Daarvoor moesten alle werknemers zelf voor hun pensioen sparen. 
 • 1924 : Een verplichte pensioenverzekering voor iedereen. Mannen kunnen op 65 met pensioen en krijgen een volledig pensioen na 45 jaar carrière. Vrouwen kunnen op 60 jaar met pensioen na 40 jaar carrière.
 • 1944 : Sociaal pact. Na de 2de Wereldoorlog werd onze sociale zekerheid opgericht, met alle takken waaronder de pensioenen.
 • 1955 : De pensioenen worden geïndexeerd. Als de prijzen stijgen worden de pensioenen automatisch aangepast.
 • 1973 : De oliecrisis. De wettelijke pensioenen worden verlaagd. En er worden extralegale pensioensystemen opgezet.
  •  3 pijlers :
   • Eerste pijler : wettelijk pensioen, gefinancierd door de sociale zekerheid
   • Tweede pijler : de groepsverzekering (niet verplicht), gefinancierd door de werkgever
   • Derde pijler: individuele pensioenverzekeringen zoals pensioensparen
 • 1997 : Hervorming van de pensioenen : de pensioenleeftijd wordt voor iedereen, mannen en vrouwen, op 65 gezet.
 • 2005 : Generatiepact. De toegang tot brugpensioen wordt moeilijker gemaakt.
 • 2015 : Pensioenhervorming van de regering Michel. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar. Brugpensioen kan pas vanaf 60 jaar onder heel strenge voorwaarden. De landingsbaan kan pas vanaf 60 jaar in plaats van 55 jaar.
 • Begin 2018 : De regering Michel heeft plannen om de berekening van de pensioenen aan te passen. Langer werken voor minder pensioen. Daar komt het op neer.
 • 16 mei 2018 : Betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de hervorming van de pensioenen. Voer mee actie en stop de afbraak van ons pensioen.