Een waardig pensioen op een waardige leeftijd

"Een waardig pensioen op een waardige leeftijd", met die eis trokken Kurt, David (zie hun getuigenissen) en 70.000 anderen recent door de straten in Brussel. Maar die terechte eis wordt door de regering weggelachen, zo schrijven Werner Van Heetvelde en Eric Neuprez van de Algemene Centrale - ABVV. Ze beslisten al om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar en pasten de berekening van het pensioen aan zodat heel wat werknemers (nog) minder pensioen zullen krijgen.

En nu komt de regering met een wetsvoorstel voor de erkenning van zware beroepen in de privésector. Het principe van het wetsvoorstel: wie in een zwaar beroep gewerkt heeft zal vroeger kunnen stoppen met werken. In het principe kunnen we ons volledig vinden. In de uitwerking ervan heel wat minder.

Ten eerste geeft de regering geen garanties dat SWT (het vroegere brugpensioen) en het klassieke vervroegd pensioen blijven bestaan. Als die verdwijnen zou een bouwvakker op basis van deze nieuwe wet op 65 jaar kunnen stoppen in plaats van op 67. 2 jaar vroeger… maar nog steeds compleet onhaalbaar.

Ten tweede: de regering voorziet onvoldoende budget. Dus zal wie vroeger stopt met werken een deel van zijn pensioen moeten inleveren. Dat verlies kan oplopen tot 250 euro per maand. Met andere woorden: enkel wie het zich kan veroorloven kan vroeger stoppen. Van solidariteit is geen sprake meer.

Ten derde: stress en emotionele belasting zijn geen volwaardig criterium om te bepalen of je een zwaar beroep hebt. Nochtans worden stress en burn-out de ziekte van deze eeuw genoemd. Vooral vrouwen zullen hier, opnieuw, het slachtoffer van zijn. Want zij werken vaker in sectoren waar stress een groot probleem is, bijvoorbeeld in de zorgsector.

En als laatste, maar daarom zeker niet minder belangrijk: de nieuwe wetgeving zou starten in 2020. Maar er wordt maar terug gekeken tot 2015. Met andere woorden: je hebt van 1980 tot 2014 in een 5-ploegenstelsel gewerkt, maar vanaf 2015 ben je, omwille van je gezondheid, overgeschakeld naar de dagploeg. Je zal niet vroeger kunnen stoppen, want je prestaties voor 2015 tellen niet mee.

Het voorstel is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar voor de Algemene Centrale – ABVV. Het biedt geen antwoord en garantie op de terechte eis van de werknemers: een waardig pensioen op een waardige leeftijd.

Interviews bouwvakkers Kurt en David op de betoging voor waardige pensioenen

Kurt: “De pensioenmaatregelen van deze regering brengen heel wat onzekerheid teweeg. In ons bedrijf werken heel wat jonge mensen en die denken nog niet na over hun pensioen. Maar wanneer ik hen uitleg wat deze regering allemaal van plan is, dan zijn ze overtuigd dat het anders moet en kan.”

“In de bouwsector haken heel wat mensen af door gezondheidsproblemen. Werken tot 67 is dus echt wel onhaalbaar. De hele sector zou moeten erkend worden als zwaar beroep, waardoor bouwvakkers vroeger kunnen stoppen en toch nog een deftig pensioen krijgen.”

David: "Werken in de bouw tot 67 is geen optie. Als ik een aantal collega’s zie die 50 jaar of ouder zijn… Die zijn al kapot gewerkt. Ik ben blij voor de collega’s die nog konden genieten van de oude systemen van brugpensioen. Want met de maatregelen van de regering Michel ziet de toekomst er niet rooskleurig uit."

"Deze regering neemt absurde beslissingen. Zelf onze werkgever zegt dat het niet mogelijk is om in ons beroep tot 67 te werken. En het dossier zware beroepen… dat blijft maar aanslepen. Die onzekerheid maakt me ongerust."