Studiedag bewaking over de nieuwe wet Jambon

Twee opleiders en experts ter zake verduidelijkten voor ons de moeilijkheden en valkuilen in de nieuwe wet.

Op 27 september hielden we een studiedag voor delegees in de bewakingssector. Zoals gewoonlijk waren de arbeider-delegees aanwezig, nieuw was dat we ook de bedienden mochten verwelkomen. Het thema van de studiedag was de wet private veiligheid van 2 oktober 2017. Deze wetgeving vervangt de Wet-Tobback uit 1990 en regelt het kader waarin de bewakingssector werkt.

Tom De Bruyne en Laurent Mollet, twee opleiders en experts ter zake, verduidelijkten voor ons de moeilijkheden en valkuilen in de nieuwe wet. Thema’s die onder andere werden toegelicht zijn de veranderingen aan de identificatiekaarten, de bevoegdheden van een bewakingsagent, het gebruik van camera’s, de privacywetgeving, de opleidingsvereisten en de toepassingen van het strafwetboek. In de namiddag werd een levendige vraag-en-antwoordsessie voorzien.

Gelet op de positieve reacties die we kregen, zijn we er zeker van dat de deelnemers weer iets beter gewapend zijn voor het overleg met de werkgevers en het helpen van collega’s! In dat opzicht kochten we voor elke delegee een boek aan over de nieuwe wetgeving dat een hulpmiddel kan zijn bij de dagelijkse syndicale werking.