Wij zijn een strijdvakbond

Na afloop van twee congresdagen met rijke debatten en discussies, keurden 700 militanten van de Algemene Centrale – ABVV unaniem de resoluties goed, die ons syndicaal werk voor de komende vier jaar richting zullen geven.

Na afloop van twee congresdagen met rijke debatten en discussies, keurden 700 militanten van de Algemene Centrale – ABVV unaniem de resoluties goed, die ons syndicaal werk voor de komende vier jaar richting zullen geven. Ons congres liet ook toe om de bestuursorganen van de Algemene Centrale – ABVV te verkiezen. Eric Neuprez werd bevestigd als Algemeen Secretaris en Werner Van Heetvelde als voorzitter.

Dit congres is een keerpunt in het leven van onze organisatie en voor het volledig ABVV. Vanaf 1 januari zal het akkoord met BBTK immers in voege treden. Zo zal het lidmaatschap bij de Algemene Centrale of bij BBTK niet langer bepaald worden volgens het statuut, maar wel degelijk volgens de sector. Het principe wordt dus één sector, één centrale. Voor ons is dit een noodzakelijke evolutie en wij zijn fier om de eersten te zijn om deze weg in te slaan.

Gedurende onze werkzaamheden is er veel sprake geweest van de uitdagingen van de toekomst. In de spannende aanloop naar de politieke verkiezingen, ontbreken brandende onderwerpen zeker niet. 

Onder de speerpunten was er bijzonder veel aandacht voor de genderkwestie. Militanten benadrukten meermaals de loonongelijkheid waarvan vrouwen nog altijd het slachtoffer zijn, enkel omdat zij vrouwen, moeders en partners zijn. Zij worden systematisch harder getroffen door de maatregelen van deze vrouwonvriendelijke regering, in vergelijking met mannen. Samen met de aanwezige internationale partners hebben wij nogmaals kunnen vaststellen hoe discriminatie ten opzichte van vrouwen overal ter wereld de norm blijft. Onze Centrale verbindt zich ertoe om hieromtrent actief te zijn op alle niveaus, inclusief binnen onze eigen structuren.

De koopkracht is een ander terugkerend en prioritair thema.  In vele van onze sectoren is er hoe langer hoe meer sprake van werkende armen. Dit is onaanvaardbaar. Wij gaan de strijd aan voor een minimum uurloon van €14 en een pensioen van €1500 netto.

Wij zij er meer dan ooit van overtuigd dat er alternatieven zijn en dat ze gerechtvaardigd zijn. Dat wij met al onze krachten moeten strijden voor onze beweging en syndicaal werk. Verwacht een totale mobilisatie op –onze actie van 14 december.