Staking bij Sappi omwille van aanwervingen

De technische dienst van de het bedrijf Sappi heeft op 27 november het werk neergelegd om te eisen dat de directie meer personeel aanwerft.

Op het bedrijf Sappi hebben de werknemers van de Technische dienst het werk neergelegd, en zijn ze in overleg gegaan op zoek naar bijkomende argumenten om de directie ervan te overtuigen dat er bovenop de bestaande bezetting bijkomende handen nodig zijn om de werkdruk aan te kunnen. De nieuwe investeringen en de oude personeelsafbouwprogramma’s staan lijnrecht tegenover elkaar. Momenteel verdrinken de werknemers van de technische dienst in het werk.

De directie neemt een aantal maatregelen, maar is niet overtuigd dat er volk bij moet komen op de werkvloer. De directie is naar het Europees management team (EMT) gegaan met onze grieven, doch zonder succes. Wij hebben het gevoel dat ze niet hard genoeg geprobeerd hebben om het Europees Management te overtuigen.

De werknemers, arbeiders, bedienden en kaderleden van de technische dienst hebben na toelichting van de vakbonden in een geheime stemming met 93% beslist om een sterk signaal te geven. Hierop zijn zij in “werkoverleg” gegaan teneinde argumenten te zoeken die de directie en het EMT kunnen overtuigen om bijkomende mensen aan te werven waar nodig. Hierdoor liggen vandaag alle technische werkzaamheden aan de machines stil.